16 Settembre 2023 29° Raduno di "Fira di Sett Dulur"